Samarbetet med BETA har varit av stort värde för oss. Det är verkligen en väldigt bra lösning för oss och vi trivs väldigt bra tillsammans.”

Under devisen ”Sveriges närmaste hantverkare” utför Peab Byggservice renoveringar och ombyggnationer av bland annat badrum, fönster, fasad, tak och kök. Företaget ingår i Peab-koncernen och profilerar sig som ett företag med en verksamhet som föddes på landsbygden och som alltid har nära till sina kunder.

Peab Byggservice har cirka 900 medarbetare runtom i hela Sverige varav 160 ledare.

Per Hylén, Regionchef och VD på Peab Byggservice berättar om de första kontakterna med BETA.

-Vi har jobbat med BETA sedan hösten 2014, det var en tidigare kollega som tipsade mig om dem. BETA hjälpte oss att arrangera Peab Byggservicedagen, ett evenemang för alla våra tjänstemän.

 -Jag började prata hockey och lagspel med Peter Wallin på BETA och vi fann varandra snabbt, berättar Per.

Nu genomför Peab Byggservice en BPI-mätning (BETA Performance Index) varje höst. BETA ansvarar för genomförandet och den efterföljande utvärderingen och utbildningen av ledarna i företaget vilket innebär besök till många lokala kontor i hela Sverige. Därefter ska de 900 medarbetarna ta del av resultaten. Något BETA även hjälper till med.

-BETA hjälper oss att utveckla och jobba med våra kärnvärden. Vi kallar dem ”JUPP:en” vilket står för ”Jordnära, Utvecklande, Personliga och Pålitliga”. Det är på dessa kärnvärden hela vårt varumärke bygger, säger Per.

All dokumentation och information i de pågående aktiviteterna samlas i BPI FLOW, BETA:s digitala plattform för prestationsutveckling. En lösning Per är mycket nöjd med.

 – Det är ett alldeles suveränt verktyg!

BETA har även en dialog med Peab Byggservice fyra distriktschefer ute i landet för att planera och genomföra aktiviteter. Därmed engageras även företagets lokala kontor i utvecklingsarbetet.

-Samarbetet med BETA har varit av stort värde för oss. Det är verkligen en väldigt bra lösning för oss och vi trivs väldigt bra tillsammans, avlutar Per.

peab

Related Works