Skip to content

Peab Byggservice

Peabs arbete med Matchtröjan

Byggprojekt involverar oftast många underentreprenörer och därmed också många olika synsätt och värderingar. 

En vanlig utmaning är att man arbetar på egen hand istället för tillsammans. Det blir då lätt väldigt många små projekt i vad som egentligen skulle vara ett stort gemensamt. Det brukar sällan bli så effektivt och man tappar lätt fokus på mål och helhet. 

Matchtröjan är ett verktyg som gett samtliga involverade företag och hantverkare möjlighet att fungera mer som ett lag. Grunden i matchtröjan är att samtliga delaktiga i byggprojektet tillsammans tagit fram projektets spelregler. Det är en enklare form av önskad värdegrund på arbetsplatsen och tillsammans har vi kommit fram till en gemensam målbild. 

”Vi har jobbat med Beta sedan hösten 2014. De har verkligen riktigt bra lösningar som passar oss, och vi fungerar väldigt bra tillsammans.”, berättar Per Hylén, Fd. VD på Peab Byggservice.

Resultatet blev ett bättre samarbetsklimat på byggarbetsplatsen där respekt och samsyn gynnar effektivitet och lagandan. Det har också påverkat också det ekonomiska resultatet positivt.

Publicerades 2020