Skip to content

Siemens

Siemens ledningsgrupp identifierade behovet av att träna ledningsgruppen för att frigöra mer av teamets potential. Vi startade med att mäta ledningsgruppen för att få ett nuläge. Det visade att gruppen redan från början var högpresterande, och man ville fortsätta jobba för att ligga i topp. 

Varje träningsdag har börjat med ett fyspass med olika idrottsprofiler och i anslutning till dessa dagar har de själva också valt att lägga ett ordinarie ledningsgruppsmöte

Mellan de olika träningsdagarna jobbade vi med vår digitala plattform, Evolve. Det fungerar lite som en PT som peppat, skickat inspirationsfilmer, påminnelser och fokusuppgifter, så kallade “Time Outs”. 

Då vi alltid utvärderar alla träningsdagar får vi också en tydlig och bra feedback att utvecklas på. Träningarna har fått en mycket hög NPS och spontana kommentarer som att det är kul att se hur man ligger till i förhållande till Betas benchmark och att det underlättar när man tydliggör vilka målsättningar man har och varför.  

Siemens har också valt att göra en ny mätning efter programmets slut, just för att kunna se förflyttningen och effekterna av träningarna.  

Publicerat 2020