Skip to content

I en konstant föränderlig värld hjälper vi företag att hitta sin rörelse framåt

Med vår medarbetarundersökning mäter, analyserar och utvärderar vi hur väl din organisation fungerar. Vi erbjuder unika och värdefulla verktyg och program för ledare, team och individer för att utvecklas och prestera bättre. 

Med våra rötter i idrotten tar vi med oss tydlighet, enkelhet och energi i allt vi gör.  

Mäta

Utan spaning ingen aning 

Inom idrotten är det en självklarhet att kontinuerligt mäta sin förmåga inom olika områden, alltid med ett enda tydligt syfte: att nå bättre resultat. 

Vi vet att det ger precis lika stark effekt när vi mäter våra förmågor inom näringslivet. Med vår mätning BPI, Business Performance Index, får ni ett tydligt resultat på bland annat styrkor och utvecklingsområden inom ledarskap, företagskultur, samarbetsförmåga och engagemang.  

Analysera

När mätningen är genomförd adderar vi en grundlig analys, där vi identifierar var det ger bäst nytta att göra insatser för utveckling av er verksamhet kopplat till de faktorer vi mäter.

Vi gör det enkelt för er att sortera i informationen och utifrån den erfarenhet och kunskap vi besitter ger vi er rekommendationer för vilka prioriteringar som är lämpliga för er att göra.  

Sätta i spel

När vi har ert resultat och analys kommer vi till den viktigaste delen, dvs att gå från ert nuläge till önskat läge – vi kallar det för att sätta mätningen i spel.

Med utgångspunkt från resultat och analys, utbildar vi ledarna inom företaget och ger verktyg kring prioriterade utvecklingsområden.  

Träna

Inom idrotten är en av framgångsfaktorerna att träna på det man vill bli bättre på, detsamma gäller naturligtvis i näringslivet. Tydligast inom idrotten är när man pratar om träningsmängd, teknikträning och så vidare.

Hur kommer det sig att vi då inte pratar om träning inom näringslivet? Det kan vara så enkelt att vi inte har formerna för det. Det är snarare så att vi har match varje dag och glömmer bort att träna. 

Intresserad? Kontakta oss om du vill veta mera

Kontakta oss