-Idag är det en hygienfaktor för de flesta företag att ha formulerade värderingar. Tyvärr är det alldeles för få som sedan verkligen jobbar med dessa värderingar för att åstadkomma konkreta och önskvärda förändringar av medarbetarnas beteenden. Värderingarna blir en samling fina ord som inte engagerar. För de företag som istället satsar och jobbar med sina värderingar kan man se att de lyckas redovisa högre avkastning och tillväxt.

Detta säger Peo Hartman, ansvarig för utvecklingen av BETA Team Performance olika affärskoncept. I sitt arbete utvecklar han metoder och verktyg för att öka engagemanget bland anställda på företag. Ett arbete som är förankrat i etablerade motivationsteorier.

-På BETA Team Performance kallar vi detta viktiga värdegrundsarbete för ”Matchtröjan”. En analogi som beskriver vikten av att alla medarbetare på ett företag spelar i en gemensam matchtröja. Klubbmärket är fram och det egna namnet bak, eller ”Laget före jaget” som vi säger, fortsätter Peo.

Individen står för det som företaget och matchtröjan representerar där individens personliga värderingar sammanfaller med företagets värderingar. Resultatet är en organisation som rör sig i en tydlig och gemensam riktning. För de som inte jobbar med dessa frågor uppstår istället ofta interna konflikter som i slutändan påverkar prestationen negativt.

-Faktum är att det är viktigare för medarbetarnas engagemang att det finns en tydlighet om de förväntade personliga värderingarna än företagets värderingar. Det är viktigt att varje företag jobbar med sina värderingar men sålunda även att medarbetarna jobbar med sina. Och i detta arbete finns det inga genvägar, poängterar Peo.

BETA Team Performance erbjuder ett antal verktyg för att hjälpa företag och medarbetare jobba med sina värderingar för att skapa en gemensam ”matchtröja. Dessa verktyg kallas ”Lagdialogen” och är en samling hjälpmedel för att skapa det goda samtalet mellan företag och medarbetare. För att utveckla värderingarnas ord till verkliga beteenden.

Recommended Posts