Skip to content

Sätta medarbetarundersökningen i spel > Träningsprogram

Vi har träningsprogram kopplade till alla faktorer

Ledningsgrupp

Upplever ni att era ledningsgruppsmöten mest handlar om att rapportera av och fatta nödvändiga beslut? Då nyttjar ni inte speciellt mycket av er potential.

Vi tar er från rapporteringsfällan till att bli en strategisk ledningsgrupp som arbetar med utvecklande frågor som tar er framåt. Att skapa en trygghet i att utmana varandra för att hitta konstruktiva och framåtriktade lösningar och beslut. Om inte ledningsgruppen driver utvecklingen framåt, vem ska då göra det? 

Syfte och mål med detta är att träna ledningsgruppen utifrån faktorer som är gemensamma för högpresterande lag – faktorer som mål, roller, spelregler, värderingar, kommunikation, utveckling och laganda. Vi tydliggör den potential som finns i laget och hur den kan frigöras genom att bäst spela lagets styrkor. 

Läs mer

Team

Vad är det som gör ett team framgångsrikt? Det här är ju en av svensk idrotts paradgrenar. Vi har många landslag som presterat bra mycket bättre än vad som borde vara rimligt utifrån stjärnspelare, träningsförutsättningar eller totalt antal utövare. Hur kommer det sig?

Vi är övertygade om att det beror på ett starkt fokus på laget. Laget före jaget, eller kanske till och med jaget för laget. Vi är duktiga på att spela laget på bästa sätt och maximera potentialen ur varje person samtidigt som alla tillsammans gör varandra bättre. 

Givet det förbehållet handlar det mycket om att få ihop teamet, vara medveten om varandras styrkor och svagheter och bestämma sig för hur vi kommunicerar. Det handlar om en genuin vilja att göra varandra bättre, att stötta och peppa, men också att hela tiden ge feedback med syftet att bli bättre. Vår erfarenhet är att framgången ligger i att fläta samman traditionell teambuilding med företagets mål och ambitioner.  

Läs mer

Ledarskap

Hur skapar vi förutsättningar för ett starkt och närvarande ledarskap? 60% av resultatet hos ett företag är beroende av ledarskapet.

Ledare inom idrotten har endast ett mål och det är att se till att frigöra så mycket potential som möjligt i laget och hos varje enskild idrottare. Vi tycker att den målbilden borde vara en självklarhet inom näringslivet också. För oss handlar det om att träna ledare i att bli tydliga med sina förväntningar och närvarande i sitt ledarskap. 

Vår inställning är att göra varandra bättre och att i vårt ledarskap kunna ge en tydlig och utvecklande feedback. Feedback är det mest kraftfulla verktyget och det är avgörande att det görs på rätt sätt. Vi gör det genom att träna ledarna i skarpa situationer där de får verktyg för att coacha sina team.

Läs mer

Individ

Hur ser du till att dina styrkor kommer teamet och företaget till godo? Hur nyttjar du dem för egen del? Att veta dina drivkrafter är en sak. Att nyttja dem är en annan. 

Personligt ledarskap syftar till att individen ska öka sitt egna ansvar för sin utveckling och företagets, och samtidigt förflyttas från jag måste till jag vill.

I individprogrammet får du bl.a. lära dig om goda dagliga vanor och vad som är viktigt för dig för att bli mer effektiv och produktiv, något som är en stark framgångsfaktor för elitidrottare. Vi tränar kring förmågor som: drivkrafter, styrkor, fysiologi, effektivitet, mental styrka och förmåga att bygga relationer. 

En av de tre viktigaste motivationsfaktorerna för människan är att lyckas. Att koppla företagets mål till mina personliga mål gör att jag ökar tillfällena att lyckas. 

Läs mer

Värdegrund

Vad betyder egentligen era ord på väggen? Att skapa och leva efter en värdegrund handlar inte om vad ni har för ord på väggen, utan snarare om betydelsen och vilka beteenden som är kopplade till det ni säger. 

Er värdegrund är en av de absolut mest underskattade delarna för att få kraft ur en organisation. Det ger ett tydligt mandat och ram till alla medarbetare i hela organisationen att fatta beslut och agera på egen hand. Bristen på en värdegrund som är satt i spel kan äventyra ett helt företags förtroende och i förlängningen hela eller delar av sin business.

Vi har en enkel och tydlig modell för att ta fram en bra värdegrund för er verksamhet. Vi ser till att den utformas så att den leder till förändringar i beteenden. På så sätt kan vi hela tiden ge feedback på hur väl vi lever värdegrunden, och det är där vi har framgångsfaktorn. Att den sätts i spel och används löpande, för annars hamnar den bara på väggen igen.

Läs mer

Matchtröjan

När är det värt att avsätta 2 timmar för att skapa riktigt bra förutsättningar för ett projekt? Att skapa en gemensam kultur från flera olika kan ibland kännas svårt och tidskrävande, men det kan också vara det som är avgörande för projektets framgång. 

I tidsbundna projekt med deltagare från olika avdelningar eller till och med olika företag är det en framgångsfaktor att initialt sätta ramverket med projektets gemensamma mål, värderingar och spelregler. Känslan av samhörighet och viljan att lyckas blir stark när man själv har varit delaktig i processen. 

Processen matchtröjan används vid olika projektuppstarter i syfte att snabbt, enkelt och tydligt sätta ramar, få bättre koll på varandras styrkor och gemensamt bestämma hur vi följer upp och ger varandra feedback – på ett energifyllt sätt. 

Läs mer

Pepwalk

Vad händer när vi tar med oss kontoret ut i naturen? Att få jobba ute i solsken och gröna skogar samtidigt som du får röra på dig kan redan där låta attraktivt. Men fördelarna slutar inte där. 

Med vår produkt Pepwalk tar vi av oss kostymen och går ut i en avslappnad miljö där vi tillsammans får tillfälle att reflektera, lära känna varandra och bygga laget på ett mer personligt plan – samtidigt som vi jobbar på att utveckla vårt arbete på kontoret.

Tillsammans beger vi oss ut på en planerad promenadsträcka där vi, medan vi går, arbetar med uppgifter i det digitala verktyget Evolve. Vi grillar korv eller annan enkel mat och fokuserar på att ha kul samtidigt som vi aktiverar både kropp och knopp.

Läs mer