Skip to content

Ledarskap

Hur skapar vi förutsättningar för ett starkt och närvarande ledarskap?

Ledarskapet utgör en viktig komponent för framgången hos varje organisation, där man brukar säga att 60% av resultatet är beroende av ledarskapet.

Vi ser ledarskapsträning som en avgörande investering för att frigöra potentialen i teamet och hos varje individ.

Där fokuset ligger på att utveckla ledare som är tydliga med sina förväntningar och närvarande i sitt ledarskap.

Varför tränar vi?

Vårt mål är att hjälpa till att forma ledare som kan navigera både människor och verksamhet mot ökat engagemang, effektivitet och lönsamhet. För oss är det centrala att utveckla ledare som är tydliga med sina förväntningar och som är närvarande i sitt ledarskap.

Vi vill hjälpa ledaren att förstå vad människor behöver, hur man skapar mening och mål, samt hur man utövar ett omtänksamt ledarskap där ledaren uppfattas som trovärdig.

Hur tränar vi?

Genom att ge ledarna ökade insikter om sitt personliga ledarskap och deras roll som ledare. Vi utbildar dem i enkla och kraftfulla verktyg för att utveckla sina team och individer.

Vi tränar ledarna i att skapa kraftfulla prestationsmiljöer genom att främja trygghet, sätta tydliga mål och spelregler, samt dra nytta av olikheter i teamet. Detta gör vi genom att träna ledaren i att arbeta med feedback och coaching.

Hur sätter vi igång?

Medarbetarundersökning

Vi rekommenderar att man börjar med en medarbetarundersökning för att få koll på vart ni ska börja jobba. 

I mätningen kan ni tydligt se vilka styrkor och svagheter som finns och vart de befinner sig. Det gör arbetet lättare och sannolikheten större att ni träffar rätt direkt. 

Boka ett möte

Om ni redan har koll på vad ni behöver jobba med så är det bara att boka upp ett möte med oss så att vi kan förstå hur vi på bästa sätt kan hjälpa just ert företag. 

Vilket träningsprogram passar er?

Vilket träningsprogram passar er?

Intresserad? Kontakta oss om du vill veta mera

FAQ

Kontakta oss