Skip to content

Ledningsgrupp

Handlar era ledningsgruppsmöten mest om att rapportera av och ta beslut?

Då nyttjar ni inte speciellt mycket av er potential.

Vi tar er från rapporteringsfällan till att bli en strategisk ledningsgrupp som arbetar med utvecklande frågor som tar er framåt.

Att skapa en trygghet i att utmana varandra för att hitta konstruktiva och framåtriktade lösningar och beslut.

Om inte ledningsgruppen driver utvecklingen framåt, vem ska då göra det? 

Varför tränar vi?

Många ledningsgrupper tenderar att hamna i en cykel av rapportering och nödvändiga beslut, vilket hindrar dem från att utnyttja sina förmågor till fullo.

Vi vill istället skapa strategiska ledningsgrupper som arbetar med utvecklande frågor för att driva  organisationen framåt. Vi hjälper er skapa en kultur där ledningsgruppen utmanar varandra för att hitta konstruktiva och framåtriktade lösningar.

Hur tränar vi?

Vårt program är utformat för att träna ledningsgruppen i faktorer som alla är gemensamma för högpresterande lag. Faktorer som målsättning, roller, spelregler, värderingar, kommunikation, utveckling och laganda.

Vi tränar på att bygga öppenhet och tillit, tydliggöra mål och värderingar, förstå varandras roller och potential, förbättra kommunikationen och utveckla ledningsgruppen som helhet.

Hur sätter vi igång?

Medarbetarundersökning

Vi rekommenderar att man börjar med en medarbetarundersökning för att få koll på vart ni ska börja jobba. 

I mätningen kan ni tydligt se vilka styrkor och svagheter som finns och vart de befinner sig. Det gör arbetet lättare och sannolikheten större att ni träffar rätt direkt. 

Boka ett möte

Om ni redan har koll på vad ni behöver jobba med så är det bara att boka upp ett möte med oss så att vi kan förstå hur vi på bästa sätt kan hjälpa just ert företag. 

Vilket träningsprogram passar er?

Intresserad? Kontakta oss om du vill veta mera

FAQ

Kontakta oss