Skip to content

Matchtröjan

Vad skulle det betyda för ditt projekt att skapa en stark gemensam kultur från start?

Att skapa en gemensam kultur från flera olika kan ibland kännas svårt och tidskrävande, men det kan också vara det som är avgörande för projektets framgång.

I tidsbundna projekt med deltagare från olika avdelningar eller till och med olika företag är det en framgångsfaktor att initialt sätta ramverket med projektets gemensamma mål, värderingar och spelregler.

Varför tränar vi?

Matchtröjan är vår process för att sammansvetsa ett nytt team och hjälpa dem skapa en stark gemensam kultur och grund redan från projektets start.

Att skapa en känsla av enhetlighet och samhörighet, där teamet har en gemensam målbild och värderingar, ökar chanserna för projektets framgång.

Hur tränar vi?

Vi tar tillsammans fram en matchtröja och definierar vad denna symboliserar och vilka värderingar den representerar. Genom att involvera alla i denna process skapar vi en starkare känsla av ägande och engagemang i projektet.

Det hjälper också teamet att tydligt förstå sina roller, ansvarsområden och hur de ska ge feedback på ett positivt och energifyllt sätt.

Hur sätter vi igång?

Medarbetarundersökning

Vi rekommenderar att man börjar med en medarbetarundersökning för att få koll på vart ni ska börja jobba. 

I mätningen kan ni tydligt se vilka styrkor och svagheter som finns och vart de befinner sig. Det gör arbetet lättare och sannolikheten större att ni träffar rätt direkt. 

Boka ett möte

Om ni redan har koll på vad ni behöver jobba med så är det bara att boka upp ett möte med oss så att vi kan förstå hur vi på bästa sätt kan hjälpa just ert företag. 

Vilket träningsprogram passar er?

Vilket träningsprogram passar er?

Intresserad? Kontakta oss om du vill veta mera

FAQ

Kontakta oss