Skip to content

Team

Vad är det som gör ett team framgångsrikt?

Vi är övertygade om att det beror på ett starkt fokus på laget. Laget före jaget, eller kanske till och med jaget för laget.

Vi tror att det handlar om att spela laget på bästa sätt för att maximera potentialen ur varje person samtidigt som alla tillsammans gör varandra bättre.

Vår erfarenhet är att framgången ligger i att fläta samman traditionell teambuilding med företagets mål och ambitioner.

Varför tränar vi?

Vi arbetar med att utveckla team för att frigöra och maximera deras potential tillsammans. För att skapa en stark laganda och ett välutvecklat samarbete krävs det en medvetenhet om varandras styrkor och svagheter.

Det handlar om att vilja göra varandra bättre, stötta och uppmuntra varandra och samtidigt ge konstruktiv feedback för ständig förbättring.

Hur tränar vi?

För att skapa högpresterande team tränar vi teamet utifrån centrala faktorer som laganda, roller, mål, värderingar, kommunikation, uppföljning etc.

Vi lägger fokus på att lära känna varandra, att bygga en öppenhet och skapa förtroende samtidigt som vi jobbar med att tydliggöra förväntningarna på teamet och vilka uppsatta mål vi jobbar mot.

Hur sätter vi igång?

Medarbetarundersökning

Vi rekommenderar att man börjar med en medarbetarundersökning för att få koll på vart ni ska börja jobba. 

I mätningen kan ni tydligt se vilka styrkor och svagheter som finns och vart de befinner sig. Det gör arbetet lättare och sannolikheten större att ni träffar rätt direkt. 

Boka ett möte

Om ni redan har koll på vad ni behöver jobba med så är det bara att boka upp ett möte med oss så att vi kan förstå hur vi på bästa sätt kan hjälpa just ert företag. 

Vilket träningsprogram passar er?

Vilket träningsprogram passar er?

Intresserad? Kontakta oss om du vill veta mera

FAQ

Svar

Kontakta oss