Skip to content

Värdegrund

Vad betyder egentligen era ord på väggen?

Att skapa och leva efter en värdegrund handlar inte om vad ni har för ord på väggen, utan snarare om betydelsen och vilka beteenden som är kopplade till det ni säger.

Er värdegrund är en av de absolut mest underskattade delarna för att få kraft ur en organisation.

Det ger ett tydligt mandat och ram till alla medarbetare i hela organisationen att fatta beslut och agera på egen hand.

Varför tränar vi?

Att arbeta med sin värdegrund är avgörande för att skapa en gemensam och hälsosam arbetskultur. En aktiv värdegrund leder till ökat engagemang, bättre samarbete, högre effektivitet och nöjdare kunder.

Genom att förstå värdegrunden och de beteenden det innebär, kan vi skapa en stark kultur och öka företagets förtroende för såväl medarbetare som kunder.

Hur tränar vi?

Finns det en redan befintlig värdegrund så tränar vi på att tillsammans aktivera beteendena kopplade till värdeorden och se till att dessa implementeras genom dagliga vanor, kommunikation, feedback och koppling till verksamheten.

Har ni ingen aktiv värdegrund eller en som behöver revideras, så hjälper vi er att ta fram en helt ny värdegrund som passar det ni tillsammans vill uppnå.

Hur sätter vi igång?

Medarbetarundersökning

Vi rekommenderar att man börjar med en medarbetarundersökning för att få koll på vart ni ska börja jobba. 

I mätningen kan ni tydligt se vilka styrkor och svagheter som finns och vart de befinner sig. Det gör arbetet lättare och sannolikheten större att ni träffar rätt direkt. 

Boka ett möte

Om ni redan har koll på vad ni behöver jobba med så är det bara att boka upp ett möte med oss så att vi kan förstå hur vi på bästa sätt kan hjälpa just ert företag. 

Vilket träningsprogram passar er?

Intresserad? Kontakta oss om du vill veta mera

FAQ

Kontakta oss