Skip to content

Värdegrund

En av de absolut mest underskattade delarna för att få ur kraft ur en organisation. Ofta sitter det några tavlor på väggen, eller ett avsnitt i personalhandboken som gås igenom när du anställs.

Bristen på en värdegrund satt i spel kan äventyra ett helt företags förtroende och i förlängningen hela eller delar av sin business. Hur kan det komma sig att något som kan orsaka så stor skada inte ges större utrymme? Vi kan nog alla nämna minst ett par exempel på företag och varumärken som fått sig en ordentlig törn av att värdegrunden inte fungerat.

På samma sätt är en värdegrund som fungerar och är satt i spel kanske lika kraftfull som ett närvarande och starkt ledarskap. Det ger ett tydligt mandat och ram till alla medarbetare i hela organisationen att fatta beslut och agera på egen hand. Fatta kraften och effektiviteten i det! Dessutom kommer det göra att ni som företag blir valda av framtidens bästa och mest kräsna medarbetare, något som borgar för er fortsatta utveckling.

Några av våra kunder som jobbar med värdegrund

intersport_tröja
ebab_jearsy
geomind
hummingbirds_jearsy
beans_jearsy
skandia_e

Kan alla göra en värdegrund?

Ja, men att göra en som man kan sätta i spel kräver lite mer kunskap. Vi har en enkel och tydlig modell för hur man tar fram en bra värdegrund för just er verksamhet. Vi ser till att den utformas så att den leder till förändring i beteenden. Så att vi hela tiden kan ge konstruktiv feedback på hur väl vi lever värdegrunden, och det är själva framgångsfaktorn. Att den sätts i spel och används löpande, för annars hamnar den bara på väggen igen.

Hur gör vi?

Hur vi gör?  Det första steget tar en dag. Det andra kommer att bli ungefär som att käka lunch; ni kommer att göra det varje dag utan att tänka så mycket på det. Och det är så vi skapar en levande värdegrund.

Case: Intersport värdegrund

"Det gäller att aktivt varje dag jobba med företagets värdegrund och i det arbetet är processen BETA erbjuder helt otrolig. Den är riktigt, riktigt bra. De som hjälpt oss är väldigt duktiga i sina olika roller. Att sedan metodiken låter oss göra jämförelser med idrottslivet är ett fantastiskt mervärde"
Marcus Wibergh
fd. VD Intersport

Intersport verkar på en allt mer utmanande retail marknad där alla konkurrenter har samma eller liknande produktutbud. För att ta marknadsandelar beslutade dåvarande VD Marcus Wibergh att fokusera på beteenden hos personalen. Det innebar en kraftfull satsning på att sätta en ny värdegrund i spel i samtliga butiker och på servicekontoret i Gbg.

För att få en stark förankring och nå snabba resultat i arbetet valde man ut ett tiotal medarbetare till att bli ambassadörer. Dessa medarbetare engagerades i värdegrundsarbetet och utbildades för att kunna implementera värdegrunden vidare inom sina team.

I nästa steg utbildades varje ledare inom hela Intersport i hur de skulle arbeta vidare med värdegrunden och lyckas skapa ett bra och gynnsamt ”Snack i laget”.

Resultat: Redan efter 3 månader kunde vi se ett ökat engagemang. Vi kunde summera 20% ökad försäljning i de butiker där ledarskapet och värdegrunden var satt i spel.