Frukostsamtal med våra kunder rörande utmaningar att leda företag i dessa tider. Olika bolag, olika förutsättningar, olika storlek, olika drabbade men hade ändå mycket gemensamma frågeställningar. Nästan två timmar flög iväg och här är några konklusioner av det som diskuterades;

  • Alla var ganska överens om att distansarbete funkar helt OK, men det är inte roligt att göra det till 100%. Man saknar sina arbetskamrater
  • Bra kontakt med egna teamet/avdelningen, men nästan ingen med andra avdelningar på företaget.
  • Den stora utmaningen var korttidsarbetet som flera var i nu, vilka jobbar för mycket, vilka jobbar för lite, hur hinna, hur prioritera.
  • Oftast bra effektivitet på kort sikt, men vad händer på lång sikt. Redan nu direkt efter sommaren börjar det bli svårt att få upp energinivåerna.
  • Bara köra rena digitala check-ins, hur mår du? vad händer för dig just nu, snarare än hur går det med dina projekt? Mer person, mindre prestation.
  • Större krav på närvarande Ledarskap – ”you can run but not hide” och dags att ställa större krav på Självledarskap hos alla.
  • Ohälsa och missbruk – enligt statistik så ser man ökningar på flera håll i samhället, svårare att fånga upp när man inte ses på arbetsplatser – hur hantera detta?
  • Moderna mål måste på plats – måldiskussioner och tydliga mål är A & O både för ledare och medarbetare, här är vi generellt sett dåliga i Sverige
  • Kom överens om regler, krav, förväntningar på de digitala kommunikationskanalerna och kanalerna – är det OK att köra webbmöten med vilken klädsel som helst etc…

Summa sumarum konstaterades att INVESTERA TID på företaget för denna typ av diskussioner. Alla företag och organisationer har sina egna förutsättningar.

Recommended Posts